Ločilno sredstvo PTFE

PREDSTAVITEV

NEVNETLJIVO razpršilo – neto površina 400 ml

SESTAVA

DML-722 je disperzija telomerov politetrafluoretilen v topilih.
Vsebuje dodatne snovi, ki pospešujejo sprijemanje delcev PTFE na kovinske podpore.

LASTNOSTI

DML-722 ima zaradi folije z zelo homogenimi deli v zaporedju 3 do 4 mikrone dobre lastnosti proti sprijemanju in za suho podmazovanje.
Priporočamo ga za gumirane modele, duroplaste, kot je sredstvo proti sprijetju in vse občutljive odlitke.
Priporočamo ga tudi za zaščito orodja za rokovanje s smolami in drugimi snovmi, ki so posebej lepljive.
Uporabljajo ga pri delih, za katera je silikon prepovedan.